Ger van Beek Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Ger van Beek Fotografie, www.gervanbeek.nl

Ger van Beek is de Functionaris Gegevensbescherming van Ger van Beek Fotografie. Hij is te bereiken via mail@gervanbeek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ger van Beek Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van een nieuwsbrief

 

Nieuwsbrieven 

Via de website kunt je jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief. De door jou ingevulde persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden door uitsluitend gebruikt om je de nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ger van Beek Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ger van Beek Fotografie bewaart je persoonsgegevens totdat je jezelf afmeld voor de nieuwsbrief

 

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Ger van Beek Fotografie website. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ger van Beek Fotografie  gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je jezelf direct kunt afmelden. Je zal dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

 

Ger van Beek Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ger van Beek Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@gervanbeek.nl